Nachwuchs in 2012

Von: of Mystery Bulldogs  10.04.2012
Keywords: Hunde, Hundezucht, Hobbyzucht

Im Spätsommer erwarten wir unseren B - Wurf von Ylvi

Keywords: Bulldog-Welpen, Familienhunde, Hobbyzucht, Hunde, Hundetreffen, Hundezucht, Mystery, Olde English Bulldog, Olde English Bulldogs, Rassehunde,