Albanisch-Deutsch Übersetzer & Dolmetscher

Von: HAZIRI –Albanisch Übersetzer– Frankfurt  11.01.2016
Keywords: Deutsch, Technische Dokumentation, Technische Übersetzungen

Wir erledigen kurzfristig und hochqualitativ beglaubigte und nicht beglaubigte Übersetzungen in der Sprachkombination Albanisch-Deutsch und Deutsch-Albanisch. Urkunden Zeugnisse Korrespondenz Juristische Dokumente Urteile Verträge Websites Bedienungsanweisungen Wissenschaftliche Texte Literarische Werke und vieles mehr... @ALB: Keni për të përkthyer çertifikata apo dëftesa, vendime gjyqësore apo tekste të tjera juridike, kontrata, vërtetime, raporte? Ofrojmë përkthime me cilësi dhe shpejtësi, si përkthyes të betuar dhe të autorizuar. Përkthime zyrtare dhe të autorizuara, në mënyrë profesionale dhe me çmime të arësyeshme. Përkthimet të vërtetuara zyrtarisht dhe të vulosura, pranohen në të gjithë Gjermaninë dhe gjithashtu në Ambasadat/Konsullatat të Shqipërisë dhe Kosovës. Përkthejmë dokumentet Tuaja me shkrim nga gjuha shqipe në gjuhën gjermane dhe anasjelltas. Çertifikata Dokumente zyrtare Vendime (gjyqësore) Kontrata Faqe të internetit Udhëzime operative Tekste shkencore Punime literare Gjithashtu ofrojmë edhe shërbime përkthimesh me gojë (simultane) për gjuhët e lartëpërmendura dhe shërbime përkthimesh me shkrim për shumë gjuhë tjera botërore gjithashtu nga përkthyes të autorizuar. Mehr Infos: www.albanisch-übersetzer.de

Keywords: Albanisch, Albanisch Deutsch, Albanisch Übersetzer, Beeidigte Dolmetscher, Beglaubigte Übersetzungen, Deutsch, Dolmetscher Übersetzer, Dolmetscher und Übersetzer, Dolmetscherin Und Übersetzerin, Juristische übersetzungen, shqip gjermanisht, Technische Dokumentation, Technische Übersetzungen,

HAZIRI –Albanisch Übersetzer– Frankfurt kontaktieren

E-Mail

Diese Seite drucken